WebGlossary

A WebGlossary egy webes tudáskezelő keretrendszer.

Eredetileg menedzseri notesz céljára fejlesztettük ki, majd a MoReq2 EU-s iratkezelési szabvány fordítási munkáihoz használtuk, mint glosszáriumot. A glosszárium elnevezés pontatlan, mert a WebGlossary inkább tezauruszépítő, illetve ontológiaépítő alkalmazás.

A program fejlesztésénél figyelembe vettük a Topic Maps ISO szabványt, és az RDF W3C ajánlást.

Steve Pepper – Topic Maps guru – mondása hatja át fejlesztői munkánkat, aki azt hangsúlyozta, hogy „Vannevar Bush a Memex ötletével tulajdonképpen abban tévedett, hogy azt állította, hogy az emberek, dokumentumok között asszociálnak. Ez nem helyes, és mégis ebben a gondolatban gyökerezik az egész világháló. A Topic Maps nagyszerűsége abban rejlik, hogy témák szerint rendezhetjük a dolgainkat és nem dokumentumok szerint. Ez a jövő technológiája.”

Az a véleményünk, hogy a Topic Maps azon tulajdonságát kell megragadnunk, hogy a tárgyat állítja középpontba. Például: egy Google alkalmazás azt mondja, hogy egy dokumentum egy egység. (pl. egy bejövő számla, egy munkaterv, egy email). Mi azt mondjuk, hogy egy egységnek egy témát tekintünk. pl. egy partnert, egy projektet, egy pályázatot, amelyekhez kapcsolódóan tároljuk a dokumentumokat. Nem könyvtárfát készítünk, hierarchikus rendben, hanem témák közötti asszociációkat menedzselünk. Pl. Egy projekthez kapcsolódhat egy pályázat, amelyben forrást szerzünk rá, kapcsolódhatnak hozzá személyek, akik a munkát végzik. Először ezt írjuk le, és utána gyerekjáték mindehhez hozzákapcsolni a dokumentumokat.

A tudás a fizikai világban, az emberi agyban létezik, az elektronikus térben pedig akkor beszélünk tudásról, ha a tudáselemek (fogalmak, tárgyak, topikok, témák, példányok, stb.) leírásukban tartalmaznak legalább egy asszociációs szerepet.

Nézőpontunk vitatható, de világos. A WebGlossary használatában ez azt jelenti, ha minden példány leírásában szerepel legalább egy asszociáció típusú mező, akkor a WebGlossary adatbázisa tudástár.

A jelenlegi verzió tekinthető egy egyszerűsített táblázatkezelőnek, ami asszociációs típusú adatelemeket, állományokat és címkéket is kezel. Relációs adatbázis kezelő rendszert használunk, a glosszáriumok (adattáblák) jelenleg menthetők: DOC, PDF és XLS formátumokba.

A jelenlegi verzió alkalmas dokumentum/iratkezelésre, amennyiben a felhasználó megelégszik a tranzakciós Iktatókönyvnél néhány metaadattal, és néhány kapcsolódó törzsjellegű kategóriával.

www.wglossary.com webcímen csak egy ismertető található, ez a webcím, gyűjtő webcíme több WebGlossary adatbázis sémának, például a MoReq taxonómiáknak: www.wglossary.com/moreq/